•  
  •  
 

Article Title

Halkın iklim değişikliğine bakışı: Diyarbakır için bir alan çalışması

Abstract

Yirmi yıl öncesine kadar küresel iklim değişikliği sıradan bir bireyin dikkatini çekemeyecek düzeyde idi. Ancak son on yılda küresel boyutta halk arasında fark edilmeye ve ilgi görmeye başlamıştır. Sokaktaki insanın iklim değişikliği ile ilgili olarak bilimsel, politik ve ticari kaygısı, beklentisi olmadığı için çıkar çakışması/çatışması içinde olması da çok düşük bir olasılıktır. Bu yüzden anket çalışmalarının, bilgi kirliliğini oluşturmak için yaygın olarak kullanılan internet ortamındaki arama motorlarından, TV, gazete ve diğer bilgi kaynaklarından daha objektif olduğu söylenebilir. Problemin halka yansımasının tespit edilmesi halinde daha doğru, gerçekçi ve hissedilir düzeyde çözüm, adaptasyon veya korunma yolları gelişitirilebilir. Bu tür çalışmaların, özellikle çalışmanın yapıldığı bölgelerde küresel iklim değişikliğinin nedenlerinin, beklenen sonuçlarının ve tahmin modellerinin araştırılmasına katkı yapacağı söylenebilir. Ne yazık ki sokaktaki insanın iklim değişikliğine karşı farkındalığını, ona bakış açısını, yaklaşımını ve duyarlılığını akademik düzeyde yansıtan oldukça sınırlı bir literatür mevcuttur. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, Diyarbakır iklimi bir anketle her eğitim ve yaş düzeyindeki toplum kesimlerine sorulmuş ve anket sonuçları uygun grafiklerle paylaşılmış ve tartışılmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302794

Share

COinS