•  
  •  
 

Article Title

Debi ve sediment değişkenlerinin trend analizi

Abstract

Bir akarsudaki değişkenlerin ölçüm ve izleme çalışmalarının sistemli bir şekilde yapılması hem bölgedeki inşaat geliştirme projeleri hem de havza bilgi sistemleri için önemli bir aşamadır. Örneğin, kritik bir parametre olan nehir akışının ölçülmesinin, akarsuyun enerji üretim potansiyeli, içme veya sulama suyu kullanımı, bölgedeki taşkın kontrolü ve diğer bir takım amaçlardan dolayı bölgeye yapılan veya yapılacak olan projelerde önemli bir aşama olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde sediment miktarının da ölçülmesi planlama ve bölgedeki su yapılarının işlevselliği açısından önemlidir. Ayrıca, sedimentin debi değişkeni ile aralarında bir ilişkinin de olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Şen (2012) tarafından önerilen oldukça yeni bir eğilim metodu, Türkiye’nin Kızılırmak Havzası’ndan Fatlı (Kelkit Çayı), Durucasu (Yeşilırmak Nehri), Gömeleönü (Yeşilırmak Nehri) ve Çiçekbükü (Kelkit Çayı) istasyonlarında aylık olarak ölçülen akış ve sediment verilerine uygulanmıştır. Daha sonra aynı verilere Mann-Kendall eğilim testi de uygulanarak sonuçlar tartışılmıştır. Neticede, yeni önerilen Şen metodunda, özellikle görsel olarak veri değerlendirme aşamasında tüm aralıklardaki eğilimlerin yorumlanabilmesi önemli bir avantaj olarak görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302776

Share

COinS