•  
  •  
 

Volume 7, Issue 2 (2016)

Research Articles

Link

Akdeniz bölgesi için en uygun Hargreaves-samani eşitliğinin belirlenmesi
Murat Cobaner, Hatice Çıtakoğlu, Tefaruk Haktanır, and Fatma Yelkara

Link

Yağışın zaman ve mekânda dağılımının elde edilmesi
Pınar ASLANTAŞ, Zuhal AKYÜREK, and Gerard HEUVELINK

Link

Adana istasyonunda buharlaşmanın farklı yapay zeka yöntemleri ile tahmini
Veysel GÜMÜŞ, Oğuz ŞİMŞEK, N. Göksu SOYDAN, and M. Sam AKÖZ

Link

Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin trend analizi
N. Göksu SOYDAN, Veysel GÜMÜŞ, Oğuz ŞİMŞEK, and Reşit GERGER

Link

Tarımsal sulamalarda ödeme istekliliğinin Probit model ile belirlenmesi; Harran ovası örneklemesi
Mustafa H. AYDOĞDU, Bahri KARLI, Kasım YENİGÜN, and Murat AYDOĞDU