•  
  •  
 

Article Title

Hareketli radar hedeflerinde görüntü işlenmesi üzerine bir yaklaşım

Abstract

Hedef algılama ve hedef izleme, radar sinyal işleme alanının en önemli yaklaşımlarından olup, bu alanların günümüz radar çalışmalarına önemli katkıları söz konusudur. Bunlara ek olarak radar hedefleriyle ilgili daha fazla ve hassas bilgilerin elde edilmesini sağlayan radar kesit alanları, özellikle radar hedeflerinin imgelendirilmesi, bir anlamda görüntülenmesi üzerine yeni kazanımlar sağlamıştır. Radar imgesinin elde edilmesi, en az diğer çalışmalar kadar anlamlıdır. Son yıllarda radar formunda aktif sensör görüntüleme olarak karşımıza çıkan çalışmalardan günümüzde yalnızca radar değil, biyomedikal alanındaki tıbbi alanlarda da istifade edilmektedir. Hava (boşluk), kara ve deniz olarak düşünülebilecek her ortamda nesne veya objeye ait görüntünün elde edilmesi son yıllarda önemle üzerinde çalışılan alanların başında gelmektedir. En uygun tekniğin seçimi ve kullanımı önem taşımaktadır. Temel olarak durağan, zamanla değişim göstermeyen hedeflerin imge olarak elde edilmesine dair teknikler varsa da, reel durumda durağan olmayan, dolayısıyla hareket kabiliyetine sahip hedeflerin görüntülerinin elde edilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışmada vurgulandığı gibi manevra kabiliyetindeki hedeflerin bulunduğu bir ortamda aktif sensör olarak radar görüntüleme üzerine bir yaklaşım ele alınmıştır. Bunun için açı ve menzil içerikli zamanla değişir özel bir hedef yoğunluk fonksiyonundan yararlanılmıştır. Bunu sağlamak üzere lineer fazlandırılmış radar dizilerinden istifade edilmiştir. Tüm bunların sonucunda standart olmayan daha karmaşık yöntemleri temel alan yaklaşımlar yerine, Fourier tabanlı standart yaklaşımlarla çözüm aranmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302869

Share

COinS