•  
  •  
 

Article Title

Betonarme binaların deprem davranışlarının artımsal dinamik analiz yöntemiyle değerlendirilmesi

Abstract

Bu çalışmada, betonarme binaların sismik davranışı artımsal dinamik analiz yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Sayısal çalışma için betonarme çerçeve bir bina seçilmiştir. Seçilen bina için doğrusal olmayan statik itme (Pushover) analizi ve artımsal dinamik analizler yapılmıştır. Doğrusal olmayan dinamik analizler için seçilen dört deprem ivme kaydı Türk Deprem Yönetmeliğinde Z2 zemin sınıfına göre tanımlanan spektruma ölçeklendirilmiştir. Analizler sonucunda binanın kapasite eğrisi, maksimum tepkileri ve göreli kat ötelemeleri elde edilmiştir. Tepki değerleri kullanılarak binanın idealize edilmiş dinamik pushover eğrisi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre seçilen binanın artımsal dinamik analizlerinin yapılmasının deprem davranışının daha doğru tespit edilebilmesi için uygun olacağı görülmüştür. Statik itme analizinden elde edilen göreli kat ötelemelerinin 0.4g’ye kadar olan yer hareketine sahip depremlerin dinamik analizlerinden elde edilen göreli kat ötelemelerinden daha büyük sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302865

Share

COinS