•  
  •  
 

Article Title

Dairesel delikli kompozit levhalarda gerilme yığılmalarının incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, tek eksenli gerilmeye maruz düzlemsel olarak yüklenmiş ve ortasında dairesel delik bulunan kompozit levhalarda delik kenarlarında meydana gelen gerilme yığılmaları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda dört tabakalı Grafit/Epoksi kompozit levha kullanılmıştır. Gerilme yığılması hesaplamaları Sonlu Elemanlar Analizi kullanılarak yapılmıştır. Sonlu Elemanlar Analizi ANSYS(v.12.01) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerilme yığılmalarını doğru olarak hesaplayabilmek için ağ yapısının etkinliği yakınsama testi yapılarak belirlenmiştir. Delik çevresindeki etkin eleman sayısı belirlenerek ağ yapısı her bir model için oluşturulmuştur. Maksimum gerilme bulunmuş ve ortalama gerilmeye bölünerek gerilme yığılma faktörü hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar literatürde yer alan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, fiber takviye açısının ve levha genişliğinin gerilme yığılmalarına olan etkisi incelenmiştir. Fiber açısının 450 civarında tutulması, gerilme yığılması açısından büyük avantaj sağlamıştır. Sonuçta, takviye açısı ve levha genişliği/delik çapı oranı arttıkça gerilme yığılmasının azaldığı görülmüştür. Gerilme yığılması azalırken, çekme eksenindeki Elastisite Modülü de düştüğünden dolayı malzemenin mukavemeti azalmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302875

Share

COinS