•  
  •  
 

Article Title

Ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmiş armoni arama algoritması ile optimum tasarımı

Abstract

Bu çalışma ile ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların optimizasyonunda modifiye edilmiş armoni arama algoritması (MHS) kullanılmıştır. Armoni arama; müzisyenlerin beste yaparken en iyi armoniyi bulmak için izledikleri yol ile optimizasyon problemlerinin çözümünde izlenen yol arasında benzerlik kuran bir yöntemdir. Optimum tasarımda amaç; gerilme ve deplasman sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı kafes yapıların elde edilmesidir. Bu çalışmada sunulan modifiye edilmiş armoni arama yöntemiyle, klasik armoni arama yöntemine göre daha güçlü bir yöntem elde edilmesi amaçlanmıştır. Önerilen yöntemin etkinliğini test etmek için literatürde daha önce klasik armoni arama, sezgisel parçacık sürü optimizasyonu, mayın patlatma algoritması, modifiye edilmiş ateş böceği algoritması ve öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemleri kullanılarak optimum tasarımı yapılmış olan 25 elemanlı uzay kafes yapı kullanılmıştır. Modifiye edilmiş armoni arama yönteminin stokastik (olasılığa dayalı) yapısından dolayı tasarım örneği 10 kez icra edilmiş ve bu farklı icralardan elde edilen tasarımlardan en hafif olanı ile literatürden alınan sonuçlarla kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar sonucunda, modifiye edilmiş armoni arama algoritması ile daha hafif kafes yapı tasarımının elde edildiği tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302862

Share

COinS