•  
  •  
 

Article Title

Gözler açık/kapalı durumunda EEG bantlarındaki frekans değişiminin Güç Spektral Yoğunluğu ile belirlenmesi

Abstract

Elektroensefalogram (EEG) işareti, beyindeki elektriksel aktivite hakkında bilgi edinmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gözün açık ve kapalı durumunda EEG de görülen değişimin güç spektral yoğunluğu (GSY) incelenmiş olup, frekans değişiminin hangi aralıkta etkin olduğu farklı yaklaşımlar ile kabaca belirlenmiştir. Belirlenme sürecinde dalgacık yöntemi (DD) kullanılarak, işaret alt bandlarına ayrıştırılmıştır. GSY tahmini için klasik yöntemlerden Welch metodu ile işaret modelleme sürecini kullanan parametrik yöntemlerden Burg ve Yule-Walker yöntemleri kullanılmıştır. Gözler açık durumuna göre gözler kapalı iken EEG’de alfa ritminde yer alan frekansların baskın olduğu görülmüştür. Güç spektral yoğunluk hesabında, parametrik yöntemler ile işaretlerdeki var olan farklılıkların daha belirgin görülebilmesine olanak sağladığı görülmüştür

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302851

Share

COinS