•  
  •  
 

Article Title

Deprem güvenliği yetersiz betonarme bir bina için farklı güçlendirme önerilerinin karşılaştırılması

Abstract

Yüz ölçümünün büyük bölümü I. derece deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde bu duruma karşı yapılacak en önemli hazırlık, hayatlarımızı sürdürdüğümüz yapıların depreme dayanıklı olmasını sağlamaktır. Yapıların depreme dayanıklı olmasında mevcut yönetmeliklere uygun projelendirilmesi ve projesine uygun inşa edilmesi en önemli etkenlerdir. Bununla birlikte yönetmeliklerin yeni gelişmeler gözönüne alınarak değişmesi sebebiyle önceki yönetmelikler esas alınarak inşa edilen binaların incelenmesi gerekebilmektedir. Bu kapsamda mevcut binaların taşıma kapasitelerinin arttırılması için bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların tamamı güçlendirme olarak adlandırılmaktadır. Güçlendirme yerleşim alanlarının tümünde uygulanması gerekebilecek bir ihtiyaçtır. Her yerleşim alanında kullanılan malzemeye bağlı olarak güçlendirme uygulamaları da çeşitlilik göstermektedir. Türkiye'deki mevcut yapıların büyük çoğunluğu betonarme bina olup yeni yapılan binaların çoğunluğu da betonarme olarak inşaa edilmektedir. Bu çalışmada, deprem güvenliği yetersiz betonarme bir bina için Sta4CAD programı yardımıyla farklı güçlendirme önerileri sunulmuş ve her öneri için maliyet analizi OSKA yaklaşık maliyet hesaplama programı ile yapılmıştır. Bu önerilerden elde edilen sonuçlar birbirleriyle ve mevcut binadan elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. Bu kıyaslmaların sonucunda; bina dış akslarına ve iç akslarına perdelerin yerleştirildiği güçlendirme önerisinin rijitlik ve maliyet açısından daha uygun sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302850

Share

COinS