•  
  •  
 

Article Title

Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu güneş kolektörlerine ilişkin verimlerin araştırılması

Abstract

İnsanların yaşam standartlarının artması ve ülkelerin endüstrileşmesi ile birlikte enerji kaynaklarına olan talep artmıştır. Artan bu enerji ihtiyacının karşılanması ve fosil yakıtların zararlarını azaltmak için yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması zorunlu olmuştur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemli kaynaklardan biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisinden yararlanılan en yaygın ve en ekonomik sistem güneş enerjili sıcak su sistemleridir. Bu çalışmada, Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu kolektör sisteminde ısıl verimlerin değişimi incelenmiştir. Bu amaçla, standart düzlem yüzeyli doğal taşınımlı güneş kolektörlerinde deneyler yapılarak ısıl verimler incelenmiştir. Bu doğrultuda deneyler sırasında ışınım ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Temmuz-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılan deneyler için belirli günlerdeki verim değerleri grafiklerde verilmiştir. Çalışma sonucunda standart düzlem yüzeyli sıcak sulu güneş kolektörlerinde en yüksek verim değerlerinin Temmuz ayı içerisinde elde edildiği belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302848

Share

COinS