•  
  •  
 

Article Title

Belirli sıcaklık ve sürelerde kürlenen hibrid tabakalı kompozit plakalarının titreşim davranışlarının incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, simetrik katmanlı dikdörtgen ortotropik; cam/epoksi, karbon/epoksi ve 4 farklı elyaf yönleme açısına sahip cam-karbon/epoksi hibrid kompozit plakaların titreşim davranışları düzlem gerilme durumuna göre plakaların doğal frekansları hesaplanmıştır. Plakaların doğal frekansları Rayleigh–Ritz metodu kullanılarak analitik olarak elde edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı plakaların deneysel modal analiz ile dinamik analizleri yapılmış ve deneysel yöntemle elde edilen sonuçlar ile analitik yöntemle belirlenen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Doğal frekanslara malzemeler açısından bakıldığında aynı modlarda; karbon-epoksi plakaların cam-epoksi plakalara göre doğal frekansların 2 katına yakın derecede yüksek olduğu görülür. Bunun temel sebebi cama göre daha rijit olan karbon elyafının daha yüksek bir elastik matrisi oluşturması ve bunun da daha yüksek titreşim frekanslarını üretmesidir. Cam-karbonepoksi’den oluşan hibrit plakalarda beklenildiği gibi karbon/epoksi ve cam/epoksi plak değerleri arasındaki değerlerde titreşim davranışı göstermektedir. Kumaş yönleme açısının titreşim davranışına olan etkisini incelemek amacıyla cam-karbon/epoksi’den oluşan hibrid kompozit plakalar, dokuma kumaş açıları 0o , 15o , 30o ve 45o olacak şekilde imal edilmiş ve titreşim davranışları incelenmiştir. Deney numunelerinde dokuma kumaş kullanıldığından çok fazla bir fark olmamakla beraber kumaş açısı 0o ’den 45o ’ye doğru değiştirildiğinde ilk 3 moda kadar; aynı modlardaki artış veya azalma trendinin 15o ’lik açıda meydana geldiği görülmüş ve 1. mod hariç tutulursa aynı modlarda en düşük doğal frekansın da aynı şekilde 15o ’lik açıda oluştuğu görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302749

Share

COinS