•  
  •  
 

Article Title

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

Abstract

Teknolojide büyük öneme sahip olan talaşlı imalatta istenilen boyutta ve hassas bitirme yüzeyinde parça elde edebilmek en önemli amaçtır. Şu ana kadar yapılan pek çok çalışma bunun içindir. Bu çalışmada da, kuru şartlar altında imalat sanayisinde genişçe kullanımı olan AISI 1040 çeliğin tornalamasında oluşan kesme kuvvetlerinin, kesme parametreleri (kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği) ile değişimi araştırılmıştır. Deneyler (CNMG 120404-NM KLP 115) formundaki sementit karbür kesme takımı kullanılarak yapılmıştır. İşlemler üç farklı kesme hızında (87 m/dak, 143 m/dak, 238 m/dak), üç farklı ilerlemede (0.052 mm/dev, 0.104 mm/dev, 0.162 mm/dev) ve üç farklı kesme derinliğinde (0.5 mm, 1 mm. 1.5 mm) gerçekleştirilmiştir. 250 mm uzunluk ve 50 mm çapında AISI 1040 çeliği kullanılarak toplam 27 adet deney yapılmıştır. Farklı kesme şartları altında dinamometre yardımıyla ölçülen kesme kuvvetleri Dynoware programı ile analiz edilmiştir. Analiz edilen bu kesme kuvvetleri ile kesme parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla grafikler oluşturulup yorumlanmaya çalışılmıştır. Bir başka ifadeyle optimum kesme şartları belirlemeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kesme parametrelerinin kesme kuvvetini önemli bir biçimde etkilediği görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302748

Share

COinS