•  
  •  
 

Article Title

Yemekhaneler ve kantinlerde iç hava kalitesi ile ilgili ölçüm sonuçları ve analizi -Tunceli Üniversitesi örneği

Abstract

İç hava kalitesi günümüzde insanların sağlığı ile çalışma performansı açısından doğrudan ilişkili olduğu için önem kazanmaya başlamıştır. İç hava kalitesi genellikle kapalı mahallerde yaşayan insanlar için önem arz etmektedir. Özellikle üniversitelerin yemekhaneleri ve kantinlerinde öğrencilerin sağlıkları ve öğrenme performansları üzerinde iç hava kalitesinin önemli ve olumlu etkileri vardır. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemiz için henüz yeni ve önemi gittikçe artmakta olan iç hava kalitesinin öncelikle yüksek öğretim kurumlarında incelemesini yaparak, konunun önemini ve durumunu tartışmaya açmaktır. Bu çalışmada, Tunceli ilindeki Tunceli Üniversitesi merkezi kantin ve yemekhanesinde iç hava kalitesi ile ilgili bazı parametrelerin ölçümleri yapılmıştır. İç hava kalitesi parametreleri olarak karbondioksit, iç hava sıcaklığı ve bağıl nem dikkate alınmıştır. Bu ölçümler testo 435 el tipi cihazı ile yapılmıştır. Ölçümler farklı yerlerdeki iki yerleşkede iç ortamlar için alınmıştır. Ölçüm sonuçları analiz edilerek değişik ülkelerde önerilen standartlarla karşılaştırılmıştır. Kış döneminde merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması sağlanan yemekhane ve kantinde yapılan ölçümler sonucunda iç ortam sıcaklığının ve bağıl nemin, konfor açısından istenen bölge içersinde bulunduğundan önemli bir sorun teşkil etmediği tespit edilmiştir. Kışın iç ortamdaki karbondioksit miktarı ise içeride bulunan öğrenci sayısının yoğun olduğu zamana bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. Son olarak, ölçüm sonuçlarına göre kantin ve yemekhanenin iç hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli çözümler ve öneriler sunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302747

Share

COinS