•  
  •  
 

Article Title

Depremde hasar gören kırsal yapılar için bir yapısal hasar değerlendirmesi

Abstract

Türkiye coğrafyasının %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusunun ise %95'inin deprem tehlikesi altında olduğu bilinmektedir. 2013 nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun %22,7’si kırsalda (belde ve köylerde) yaşamakta ve bu oran Van bölgesinde %50 civarlarını bulmaktadır. Bu önemli noktadan yola çıkılarak 2011 Van Depremleri sonrası bölgede çoğunlukla yığma yapılardan oluşan Erciş ilçesine bağlı yerleşim birimleri incelenmiş ve kırsal alandaki hasar tespit çalışmaları değerlendirilmiştir. Mevcut yığma yapıların aldığı hasarlar belirlenerek, bu yapılar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı/yıkık olmak üzere dört şekilde kategorize edilmiştir. Her yerleşim birimi için yapılarda meydana gelen hasar tiplerinin toplam hasarlı yapı sayısına oranlanarak, her hasar durumu için ayrı bir yüzde çıkarılmıştır. Bunlar önerilen hasar katsayılarıyla çarpılarak rakamsal bir sonuç elde edilmiştir. Hasar durumlarına göre şiddet değerinin tespit edilebileceği bir skala oluşturulmuştur ve elde edilen sonuç bu skaladan bakılarak şiddet değeri tespit edilmiştir. Böylece bu çalışmada sadece yığma yapı hasarları ölçüt alınarak kırsal yerleşim birimleri için daha nicel alternatif bir yapısal şiddet cetveli oluşturulmuştur

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302746

Share

COinS