•  
  •  
 

Article Title

Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, sonlu elemanlar yönteminin, şev stabilitesi problemlerinin analizinde uygulanabilirliği iki ve üç boyutlu modeller kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada, şevlerin stabilitesinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizinde kullanılan mukavemet azaltma tekniğinden bahsedilmiş ve kumlu bir şev örneği ele alınarak göçmeye karşı güvenlik sayısı, mukavemet azaltma tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada iki ve üç boyutlu modellemenin sonlu elemanlar analizi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, limit denge yöntemi kullanılarak şev stabilite analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen güvenlik sayıları sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, üç boyutlu şev modeliyle elde edilen güvenlik sayısı değerlerinin iki boyutlu durumda elde edilen değerden daha büyük olduğu ve mukavemet azaltma tekniği ile elde edilen güvenlik sayısı değerlerinin, limit denge yöntemleri ile elde edilen güvenlik sayısı değerleriyle uyum içerisinde olduğu görülmüştür

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302743

Share

COinS