•  
  •  
 

Article Title

Silindirik kompozit borularda çift eksenli yüklemenin burkulmaya etkisi

Abstract

kanatları, tanklar, petrol boru hatları gibi elemanlar için burkulma önemli bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Bu çalışmada, tabakalı kompozit malzemelerden imal edilmiş silindirik boruların burkulması incelenmiştir. Problemin çözümünde Sonlu Elemanlar Metodunu baz alan ANSYS paket programı kullanılmıştır. Problemin nümerik çözümü analitik çözümlerle teyit edilmiştir. Silindirik elemanın burkulma analizinde yükün (yanal dış basınç ve eksenel yük) ve çapraz tabakalandırmanın kritik burkulma yükü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, eksenel basıncın artmasının kritik burkulma yükünü düşürmesi bulunan önemli sonuçlardandır. Simetrik tabakalı borular için elde edilen kritik burkulma yük değerleri antisimetrik olanlara göre nispeten daha yüksektir. Bulunan sonuçlar ayrıntılı olarak grafikler ve tablolar ile gösterilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302738

Share

COinS