•  
  •  
 

Article Title

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Abstract

Soğutma sanayinde sıcaklık ve nem kontrolü büyük önem taşımaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar maliyet artışı ve zaman kaybına neden olduğu için sayısal analiz programları ile bu sorunun çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, deney ortamında içi boş bir soğuk hava deposu kullanılarak sıcaklık ve hava dolanım hız verileri ile sayısal analiz programı ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Soğuk hava deposu ortam sıcaklığından set aralık değeri 275.15 K - 272.95 K olan değere inilip hız ve sıcaklık değerleri datalogger kullanılarak alınmıştır. Sayısal analiz için öncelikle hava akışının olacağı kabin üç boyutlu olarak modellenmiş ve ağ yapısı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Tüm deney şartları hesaplamalı akışkanlar dinamiği hava akış simülasyon yazılım programı zamana bağlı olarak tanımlanıp deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonunda deney ile yazılım programı arasında yakınsama görülmüştür. Sonuçların yakınsamasından dolayı 3 farklı fan hızı içinde programı çalıştırılmıştır. Kabin içindeki hız ve basınç dağılımları akış çizgileri, vektörler ve eş büyüklük eğrileri şeklinde grafik olarak gösterilmiştir. Alınan sıcaklık, basınç ve hız değerleri yorumlanmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302719

Share

COinS