•  
  •  
 

Article Title

Genleştirilmiş kil agregalı betonların ısıl özelliklerinin incelenmesi

Abstract

Tüketilen enerjinin büyük bölümü yapıların ısıtılması için harcanmaktadır. Bu nedenle yapı bileşenlerinin düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemelerden üretilmesi son derece önemlidir. Yapılardaki ısı kayıplarını azaltmak için, yapı bileşenlerini, ısıl iletkenliği çok düşük malzemelerle kaplamak bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Diğer bir yöntem de yapı elemanlarının ısıl iletkenliğini düşürmektir. Bu çalışmada yapı elamanı olarak kullanılabilecek betonarme malzemelerde, agrega olarak genleştirilmiş kil (GK) kullanılmış ve üretilen betonların ısıl özellikleri araştırılmıştır. Hazırlanan numunelere, 0-2 mm, 2-4 mm ve 4-8 mm tane çaplarında GK, ağırlıkça %20, %40, %60 ve %80 oranında eklenmiştir. Farklı tane çap değerleri ve oranları içeren 12 çeşit numune, ölçüm cihazı problarına uygun şekilde hazırlanan kalıplara dökülmüştür. Çalışmada CEM IV/B (P) 32.5 R tipi puzolanik çimento kullanılmıştır. Numuneler 28 gün kurumaya bırakılarak, bekletilmiştir. Yoğunlukları tespit edilen numunelerin, ısıl iletkenlik katsayıları ve özgül ısı değerleri ölçülmüştür. Ölçülen bu sonuçlardan ısıl yayınım katsayısı hesaplanmıştır. Ölçüm cihazı, DIN 51046 normuna göre sıcak tel metodunu kullanarak ölçüm yapmaktadır. Elde edilen bulgularda, tane çapı ve ağırlıkça GK agregasının artması sonucu, numune yoğunluğu ve ısıl iletkenliğinin azaldığı, özgül ısının ise arttığı görülmüştür. Sonuçlar, birçok yapı malzemesiyle mukayese edilmiştir. 4-8 mm tane çaplı ve %80 GK içeren numunenin ısıl iletkenlik değerinin çimento harcının ısıl iletkenlik değerinden %69 daha düşük olduğu belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302711

Share

COinS