•  
  •  
 

Article Title

Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı

Abstract

Bu çalışmada geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemi ile optimum tasarımı için bir algoritma sunulmuştur. Armoni arama; müzisyenlerin en iyi armoniyi bulmak için izledikleri yol ile optimizasyon problemleri arasında benzerlik kuran bir yöntemdir. Gelişmiş armoni arama yöntem ile optimum tasarım esnasında kullanılan arama parametresinin her arama işlemi sonrasında güncellenmesi sağlanarak klasik armoni aramadan daha etkili bir yöntem elde edilmeye çalışılmıştır. Tasarım işleminde amaç gerilme ve deplasman sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı çelik çerçevenin elde edilmesidir. Gerilme sınırlayıcıları olarak çelik yapıların hesap ve yapım kuralları yönetmeliğindeki (TS 648) eksenel kuvvet ve eğilmeye maruz çubukların gerilme tahkiki formülleri kullanılmıştır. Çelik çerçevelerin analizinde hem çerçeve elemanlarının geometrik bakımdan lineer olmama etkileri hem de kiriş-kolon birleşimlerinin yarı-rijit davranışı hesaba katılmıştır. Gelişmiş armoni arama yönteminden elde edilen sonuçları kıyaslamak için daha önce genetik algoritma ve klasik armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı yapılmış bir çelik çerçeve kullanılmıştır. Bu kıyaslamalar sonucunda gelişmiş armoni arama ile daha hafif çerçevelerin elde edildiği görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302696

Share

COinS