•  
  •  
 

Article Title

Jameson hücresinde bitümlü şlam kömürün flotasyonu için en uygun köpürtücü ve toplayıcı tipinin araştırılması

Abstract

Flotasyon, sulu bir ortam içerisinde hava kabarcığı oluşturmak ve bu kabarcıklarla kıymetli cevheri yüzdürme yoluyla yapılan bir ayırma ve zenginleştirme işlemidir. Bu çalışmada, Zonguldak bitümlü şlam kömürünün Jameson hücresinde flotasyonu için en uygun toplayıcı ve köpürtücü cinsi araştırılmıştır. Flotasyon deneyleri 4 farklı tipte köpürtücü (MIBC, Dowfroth 250, Çamyağı, 2-etil hegzanol) ve 4 farklı tipte toplayıcı (gazyağı, fuel oil, motorin, benzin) kullanılarak yapılmıştır. En yüksek flotasyon verimi köpürtücü olarak MIBC, toplayıcı olarak gazyağının kullanılması durumunda elde edilmiştir. Diğer taraftan, en düşük küllü temiz kömürler 2-etil hegzanol köpürtücüsü ve benzin toplayıcısı ile elde edilmiştir. Sonuçta, Jameson hücresinde en uygun köpürtücü ve toplayıcı cinsi kullanılarak %48.80 kül içeren bitümlü kömür şlamlarından, %78 yanabilir verim değeriyle, %15.48 küllü koklaşabilir özellikte temiz kömürler üretilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302695

Share

COinS