•  
  •  
 

Article Title

Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi

Abstract

Bu makalede, kayma deformasyonlarının etkisi de göz önüne alınarak elastik bağlı çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin lineer analizi ele alınmış ve bu konuda tasarım amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu amaçla, önce diferansiyel denklemler kullanılarak ve kayma deformasyonları hesaba katılarak uçlarında dönel yaylar bulunan bir eleman için rijitlik matrisi bulunmuştur. Daha sonra, üniform yayılı yük, tekil yük, doğrusal yayılı yük, simetrik yamuk şeklinde yayılı yük ve simetrik olmayan üçgen şeklinde yayılı yük için ankastrelik uç kuvvetleri bulunmuştur. Bazı problemleri değişik şekillerde çözerek, ilgili bilgisayar programının doğruluğu sonuçların uyumu ile gösterilmiştir. Bu araştırmadaki yöntemle literatürdeki bazı örnekler ele alınmış ve sayısal sonuçların literatürdekilerle uyum içinde oldukları görülmüştür

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302693

Share

COinS