•  
  •  
 

Article Title

Siirt ilindeki bazı binaların riskli bina tespit yönetmeliğine göre değerlendirilmesi

Abstract

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de, bina risk tespiti yapılmamış büyük bir yapı yoğunluğu bulunmaktadır. Bu durum endişe vericidir. Siirt ili deprem riski yüksek bir şehir olarak yerini almaktadır. Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar ( RYTEİE 2019) kapsamında yapıların risk tespitini yapmanın koşulları daha da kolaylaşmıştır. Bu yönetmelik kapsamında herhangi bir bölgede risk teşkil edebilecek yapılar hakkında bilgiler alınarak risk haritası çıkarılabilmekte ya da elde edilen veriler ile bir dağılım yapılabilmektedir. Bu hususta Riskli Bina Tespit Yönetmeliği ile ilk aşamada yapılar hakkında fikir sahibi olmak için yapı performans puanı hesaplanabilmektedir. Risk tespiti yapılmamış ve yapı yoğunluğu bulunan illerden biri de Siirt’tir. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden en önemlisi yapı sahiplerinin, yapılarında risk şüphesi olduğunu bilmelerine rağmen yenileme hususunda ekonomik imkânlara sahip olmamalarıdır. Diğer birçok neden, riskli yapıların tespiti konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, bilinen hiçbir yıkıcı deprem koşulunun olmaması nedeniyle yeterince ciddiye almamalarıdır. Ayrıca müstakil evlerde yaşayanların apartman tipi dairelerde yaşamak istememesi gibi nedenlerle açıklanabilir. Bu çalışma kapsamında Siirt il merkezinde risk tespiti yapılmış ve idarece yıkım kararı alınmış 5 adet yapıya ait elde edilen bilgiler ışığında bina performans puanlarının hesaplanması hususu ele alınmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/691323

DOI

10.24012/dumf.551342

Share

COinS