•  
  •  
 

Volume 11, Issue 3 (2020)

Research Articles

Link

Endüstri 4.0 Uyumlu DC Wattmetre Tasarımı
Ayetül Gelen and Selçuk Barış Onur

Link

Mobile diagnosis of thyroid based on ensemble classifier
Ramazan SOLMAZ, Ahmet ALKAN, and Mücahid GUNAY

Link

Matrix Encryption Standard
Orhan Dişkaya, Erdinç Avaroğlu, and Hamza Menken

Link

Password-Based SIMSec Protocol
Sedat AKLEYLEK and Engin KARACAN

Link

Method to Determine the Same Users on Multiple Social Networks
Ahmet Müngen, Betül Bulut, and Mehmet Kaya

Link

Rüzgâr türbini ile fotovoltaik modüler sistemin karşılaştırılması: Ege Üniversitesi-İzmir örneği
Levent BİLİR, Hüseyin Günhan ÖZCAN, Nurdan YILDIRIM, and Hüseyin GÜNERHAN

Link

Kaldırma ve İletme Makinalarında Kullanılan Halatlarının Deneysel ve Nümerik Analizi
Berna Bolat, Birgül Aşçioğlu Temiztaş, Muharrem Erdem Boğoçlu, and Burak Bayraktaroğlu

Link

Coğrafik Konuma Özel Tasarım Spektrumlarının Betonarme Yapı Performansına Etkisi
İbrahim Baran Karaşin, Ercan Işık, Alper Demirci, and M. Cihan Aydın

Link

Betonarme Kirişlerde Makro Fiber Sentetik Katkı Kullanımının Etkileri
Selçuk KAÇIN, Fatma SOYALAN, and Orhan KAHRAMAN

Review Articles

Link

Ulaştırmada Türel Seçim ve Toplu Ulaştırma Hizmet Parametreleri Bağlamında Bir Derleme
Mehmet Fatih Altan, Mehmet Çağrı Kızıltaş, and Yunus Emre Ayözen

Link

Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Yüksek Hızlı Demiryolu Yatırım Kriterlerinin İncelenmesi
Mehmet Fatih Altan, Mehmet Çağrı Kızıltaş, and Yunus Emre Ayözen