•  
  •  
 

Article Title

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Heterojen Hibrid Kümeleme Modeli

Abstract

Algılayıcı düğümlerinin sınırlı batarya kaynakları ve fiziksel verileri algılama sürelerinin kısa oluşundan dolayı, ağ ömrünü artırmak için enerji verimli yönlendirme protokolleri geliştirmek, kablosuz algılayıcı ağlarında (KAA) en önemli stratejilerden biridir. Yönlendirme stratejisine paralel olarak tasarlanan kümeli heterojen ağ protokolleri, algılayıcı ağında topoloji kontrolü, enerji tüketimi ve veri toplama açısından son derece etkilidir. Bu makalede, enerji verimli üç-seviyeli heterojen kümeleme yöntemi önerilmiştir. Çoğu diğer çalışmaların aksine, bu çalışmada enerji tüketim modelinde ve küme başı (KB) seçiminde SEED (Sleep-aware Energy Efficient Distributed, Uykufarkındalı Enerji Verimli Dağıtık Protokol) ve EDEEC (Enhanced Distributed Energy Efficient Clustering, Gelişmiş Dağıtılmış Enerji Verimli Kümeleme Protokolü)’in avantajlarından yararlanılmış, üç seviyeli bir hibrit yaklaşım benimsenmiştir. Önerilen model, EDEEC ve SEED ile ağdaki yaşayan düğümler, baz istasyonuna (BS) gönderilen paket sayısı ve ortalama KB sayısı olmak üzere kalite ölçütlerine göre farklı senaryolarla Matlab 2019a programı kullanılarak çeşitli benzetimlerle kıyaslanmıştır. Benzetim sonuçları, önerilen modelin diğer iki protokolden daha iyi sonuçlar verdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152039

DOI

10.24012/dumf.679533

Share

COinS