•  
  •  
 

Article Title

Android İşletim Sisteminde Kötücül Yazılım Tespit Sistemleri

Abstract

Günümüzde bilgisayarların erişilemez olduğu durumlarda mobil cihazlar bilgiye erişmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Akıllı mobil cihazlar birçok farklı alanda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Sosyal ağlar gibi internete sürekli bağlılık gerektiren uygulamalarda önemli bir büyüme olduğundan bu durum internet trafiğini olumsuz etkilemiştir ve potansiyel ağ tıkanıklığına neden olmuştur. Bu popülerlik akıllı mobil cihazları kötücül yazılımların hedefi haline getirmiştir. Statista firmasının 2018’in ikinci çeyreğinde yapmış olduğu araştırmaya göre 2009 yılı ile 2018 yılları arasında dünya çapında satılan akıllı telefonların %88’i Android işletim sistemine sahip cihazlardır (Statista, 2018). Android, Google tarafından geliştirilen Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemidir. Android izin tabanlı bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Android işletim sisteminin izin tabanlı güvenlik mekanizmasına sahip olması ve Google tarafından yeterli bir güvenlik taramasının olmaması bu işletim sistemini kötücül yazılım geliştiricilerin hedefi haline getirmiştir. Kötücül yazılımları tespit ederek kullanıcıları kötücül yazılımlardan korumak amacıyla literatürde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, Android yazılım mimarisi hakkında temel bilgilere yer verildikten sonra Android işletim sisteminde kötücül yazılım tespit ve koruma yöntemlerinden bahsedilip ardından literatürde yer alan çalışmalar incelenerek yapılan çalışmaların başarımları değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalar arasında kötücül yazılım tespitinde en yüksek başarı oranına sahip olan çalışmanın %98,32 ile Wang ve diğerleri (2015) tarafından hibrid analiz yöntemi kullanılarak geliştirilen sisteme ait olduğu gözlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152029

DOI

10.24012/dumf.559205

Share

COinS