•  
  •  
 

Article Title

İnşaatta Sıfır Atığa Doğru:Yeşil Bina Sertifika Sistemleriyle Vaka Analizi

Abstract

Dünyanın birçok ülkesinde mesela Türkiye’de, binalar, gökdelenler, barajlar, köprüler, kanallar, boru hatları, su kanalları ve yollar gibi devasa inşaat mühendisliği yapıları bulunmaktadır. Bu yapıların hepsinin inşaatlarından çıkan atıkları çevre dostu yöntemlerle sürdürülebilirlik adına ekonomik, sosyal ve çevresel parametreleri gözönüne alarak bertaraf etmek gerekmektedir. Yapı malzemelerinin ham maddelerinin ne olduğu, kullanımları ve yıkımlarında, minimum atık çıkarma adına son ürünlerin tekrar kullanılma potansiyeli olması gerektiğinden özel bir dikkat gerektirir. Ardışık kaynakların lineer süreçleri, kullanımları ve katı atık sahalarının planlanması mahalleler ve ülkeler ölçeğinde özellikle yerel belediyeler ve şirketler tarafından uygulanan en kolay çözüm alternatifidir. Atığın kullanımı ve katı atık arazilerine gömülmesi arasında marjinal bir fark vardır, bu da katı atık sahalarına tekrar kullanılma potansiyeli olan atık gömülmüştür. Son on yılda, katı atık sahalarına gönderilecek ve tekrar kullanılma potansiyeli olan malzemeleri sıfır atık (SA) hedefi kapsamında değerlendirmek için, geniş çapta görünürlüğü olan döngüsel atık kullanma programları ortaya konmaktadır. Ekstra ekonomik dönüşüm için uygulama kaynakları ve olanakları ile yıkım atıklarının ticarileştirilmesi trendi, Türkiye inşaat sektöründe de yerini bulması için ortaya konmuştur. Bu araştırma, inşaat sektöründe İnşaat Atık ve Yönetim Planları kullanarak, SA yol haritaları çıkarmak isteyen politika yapıcılar ve karar vericiler için faydalı olabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152365

DOI

10.24012/dumf.650228

Share

COinS