•  
  •  
 

Article Title

Trend Tespiti Yapılmış Akım Gözlem İstasyonlarında Güncel Durumun Belirlenmesi

Abstract

Bu çalışma ile, Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından işletilen akım gözlem istasyonlarının 1964 ve 2000 yılları arasındaki verileri kullanılarak hemen hemen bütün aylarında trend tespiti yapılmış istasyonların 2000 yılından sonraki akım durumları incelenmiştir. Bu amaçla, Susurluk havzası sınırları içerisinde yer alan 311 numaralı istasyon, Sakarya havzasında yer alan 1203 ve 1224 numaralı istasyonlar, Yeşilırmak havzası içinde bulunan 1401 ve 1402 numaralı istasyonlar, Doğu Akdeniz havzasında yer alan 1714 numaralı istasyonlar kullanılmıştır. Akım verilerinin güncel durumlarının tespit edilebilmesi için istasyonların son 31 yıllık verisine Sen’in T ve Spearman’ın Rho testleri uygulanmıştır. Ayrıca verilerin bütün olarak değerlendirilebilmesi için aynı yöntemler tüm veriye de uygulanmıştır. Trend başlangıç yılları Mann-Kendall Mertebe Korelasyon testi kullanılarak, trendlerin lineer eğimleri, Sen’in trend eğim metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, trend metotları aynı verinin farklı dönemlerine uygulandığında, tam tersi yönde eğilim belirlenebildiği ya da eğim değerlerinde belirgin değişimler yaşanabildiği görülmüştür. Özellikle uzun süreli veriye sahip istasyonlarda daha kısa süreli son dönem verisine de trend analizi uygulanarak güncel durumun araştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Tespit edilen trendler çoğunlukla azalan yönde olup trend başlangıç yıllarında 1980’li yıllar çoğunluktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152354

DOI

10.24012/dumf.645717

Share

COinS