•  
  •  
 

Article Title

Yük Taşımacılığında Tek Türlü ve Çok Türlü Taşımacılık Rotalarının Karbon Ayak İzinin Karşılaştırılması

Abstract

Günümüzün en önemli çalışma alanlarından biri küresel ısınma ve küresel ısınmanın etkileridir. Küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerin başında çevresel katı, sıvı, gaz atıklar ve yeşil alanların tahribi gelmektedir. Bu çalışma da ulaştırma sektöründeki CO2 salınımı, ulaşım rotalarına göre karşılaştırılmaktadır. Yaygın olarak yapılan tek türlü taşımacılık ile çok türlü taşımacılık karşılaştırılmaktadır. Çalışma Türkiye’nin İskenderun ilçesinden diğer tüm illere 5, 10 ve 14 ton yükün taşınmasını esas almaktadır. Bu yük tonajları Hatay’da üretimi yaygın ve ihracat potansiyeli yüksek olan filtre malzemesinin türüne bağlı olarak minimum, maksimum ve orta seviyede yük tonajlarını belirtmekte ve veriler filtre fabrikasından alınmaktadır. Burada farklı yük tonajlarının minimum CO2 salınımı açısından taşımacılık türü seçimini ne derece etkilediği araştırılmaktadır. Çıkan sonuçlar ışığında çok türlü taşımacılık rotasının kullanılması ile ülkemizde yaygın olarak yapılan tek türlü taşımacılıktaki özellikle karayolu taşımacılığındaki, fazla CO2 salınımı azaltılabilmektedir. Çok türlü taşımacılık ile tek türlü denizyolu ve demiryolu taşımacılığının yapılamadığı bölgelere, daha çevreci taşımacılık yapılabilmektedir. Yapılan analizlere göre çok türlü taşımacılık rotalarının 5 ton yük için verimli olduğu il yüzdesi %60, 10 ton yük için %63, 14 ton yük için ise %66 çıkmaktadır. Böylece Türkiye coğrafyası düşünüldüğünde, çok türlü taşımacılığın tek türlü taşımacılığa göre CO2 emisyonu yönünden daha avantajlı olduğu, çevreye daha az sera gazı salınımının gerçekleştiği görülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152339

DOI

10.24012/dumf.568361

Share

COinS