•  
  •  
 

Article Title

Farklı Katkılarla Hazırlanan Asfalt Karışımların Sünme Performanslarının İncelenmesi

Abstract

Bitümlü sıcak karışım üretiminde uygulamaya konulan bilimsel gelişmelerden biri de ılık karışım asfalt teknolojisidir. Ilık karışım asfalt teknolojisi ile daha düşük sıcaklıklarda bitümlü sıcak karışım üretimi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Pawma-1 (%0.35) ve Leadcap (%1.5) ile Stiren-Butadien-Stiren (SBS) (%2) asfalt katkı maddeleri kullanılarak bitümlü karışım numuneleri hazırlanmış ve bu katkı maddelerinin karışımların sünme performansına olan etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte, sönmüş kirecin ılık karışım asfaltlarda filler olarak kullanımının bitümlü karışımların sünme performansına etkileri de incelenmiştir. Çalışmada TÜPRAŞ rafinerisinden temin edilen bitüm (B50/70) ve agrega olarak Elazığ Hankendi bölgesinden temin edilen kalker türü kırmataş malzeme kullanılmıştır. Modifiye bağlayıcılar hazırlandıktan sonra Marshall yöntemine göre optimum bitüm oranları belirlenerek karışım numuneleri hazırlanmıştır. Karışım numunelerinin yarısında filler yerine %2 oranında sönmüş kireç kullanılmıştır. Ilık karışımlarda, agrega ve bağlayıcı malzeme sıcak karışım asfaltlara oranla daha düşük sıcaklıklarda karıştırılıp sıkıştırılmıştır. Optimum bitüm içeriklerinde hazırlanan bitümlü karışım numuneleri üzerinde 40°C sıcaklıkta ve 500 kPa gerilme seviyesinde dinamik sünme deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlardan sönmüş kireç katkısının bütün karışımların sünme performansını arttırdığı görülmüştür. Leadcap modifiyeli karışımların sünme performanslarının, kontrol numunelerine göre küçük bir oranda azaldığı, Pawma-1 modifiyeli karışımların ise sünme performanslarının kontrol numunelerine oldukça yakın olduğu görülmüştür. SBS modifiyeli karışımların sünme performanslarının, tüm diğer karışımlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152322

DOI

10.24012/dumf.538375

Share

COinS