•  
  •  
 

Article Title

Filtre malzemesi için çok türlü taşımacılık rotalarının performans indeksi ile vaka analizi: Hatay-Trabzon

Abstract

Çalışmada unimodal ve multimodal taşımacılık rotaları karşılaştırılmaktadır. Rota optimizasyonunda, ulaşım coğrafyasının etkisi oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye için güneyden kuzeye rota seçimi farklı güzergâh seçim kriterlerine göre bağlı olarak ele alınmaktadır. Çalışmada ayrıca multimodal taşımacılığın, unimodal taşımacılığa göre üstünlükleri araştırılmaktadır. Taşıma hesaplarını etkileyen yük çeşidi olarak Hatay’da üretimi yaygın olan ve ihracat potansiyeli yüksek, aynı zamanda iç pazarda da yerinin önemli olduğu filtre yükü dikkate alınmaktadır. Taşımacılığın güney-kuzey hattındaki değişiminin incelenmesi için varış ili olarak Trabzon dikkate alınmaktadır. Bunun için öncelikle olası iki unimodal ve üç multimodal güzergâh rotası oluşturulmaktadır. Rotalar, yakıt tüketimi, maliyet, taşıma süresi, karbondioksit salınımı gibi performans kriterlerine bağlı olarak analiz edilmektedir. Performans indeksi değerlerine göre rotalar karşılaştırıldığında, performansı en yüksek rota %91,16-73,35 performans aralığı ile multimodal 1 güzergâhı çıkmaktadır. Unimodal taşımacılığın yapılamadığı iki nokta arasında multimodal taşımacılık ile ulaşım türlerinin pozitif yanları ortaya çıkarılarak negatif durumlar ortadan kaldırılabilmektedir. Hatay ve Trabzon arasında unimodal demiryolu taşımacılığının yapılamamasından kaynaklı olarak demiryolu taşımacılığının pozitif yanları ancak multimodal taşımacılık kullanılarak rotalara yansıtılabilmektedir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152321

DOI

10.24012/dumf.504674

Share

COinS