•  
  •  
 

Article Title

Pomzadan imal edilmiş çelik lif katkılı bimsblokların mekanik özelliklerinin araştırılması

Abstract

Bitlis, pomza rezervi açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Pomza, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Pomzadan üretilen bimsbloklar kullanım alanlarının başında gelmektedir. Üretilen bu bimsbloklar Bitlis ve civar illere gönderilerek duvar ve döşeme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Pomzadan imal edilen bimsblokların hafif olması yapıda oluşacak yük miktarını azaltmaktadır. Ancak bimsblokların mekanik dayanım değerleri oldukça küçük kalmaktadır. Bu çalışmada, bimsblokların mekanik dayanımlarını arttırmak adına çelik lifler kullanılmıştır. Çalışmada Bitlis ve yöresinde bulunan pomza kaynaklarından elde edilerek üretilen bimsbloklar kullanılmıştır. Değişik oranlarda çelik lif kullanılması durumunda mekanik özellikler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, çelik lif kullanılmayan numune sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan tüm numunelerde birim hacim ağırlık analizi, basınç dayanımları, kapiler su emme katsayısı, ısıl iletkenlik katsayıları tüm numuneler için elde edilmiştir. Bu özellikler belirlenirken TS 771-3 ve ilgili diğer standartlardan faydalanılmıştır. Çalışmadaki amaç, düşük dayanımlı olan pomzadan üretilen bimsbloklarının mekanik özelliklerinin geliştirilerek yaygın olarak kullanılmasına imkan tanımaktır. Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirilmiş, öneriler yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152295

DOI

10.24012/dumf.493530

Share

COinS