•  
  •  
 

Article Title

Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Bazda Yüksek Hızlı Demiryollarının Gelişimi, Mevcut Durumu ve Yatırım Planlarına Dair Bir Derleme

Abstract

Günümüzde kimi çalışmalarda demiryolu sistemi üzerine yoğunlaşmak yerine otomobil ve havayolu ulaştırma türlerinin geliştirilmesi ile ilgilenilmektedir. Fakat kullanıcı davranışları ele alındığında bir yolculuk tercihinde sadece teknik imkânlar değil aynı zamanda sosyal eğilimlerinin de etkili olduğu görülecektir. Eğer sosyal dinamiklerin demiryolu ulaştırmasının gelişimine adaptasyonu söz konusu olursa yüksek hızlı demiryolları modern ulaştırma sisteminde öncül bir konuma gelebilir. Bu yönde çalışmalara odaklanılması için fazlası ile gerekçe bulunmaktadır. Çelik tekerlekli demiryolları etkili ve doğrudan bir hizmet sunmaktadır. Yüksek hızlı demiryollarının getirdiği teknik kolaylıklar dünya çapında tanınmış ve onaylanmış durumdadır. Bunun yanı sıra önemli bir kısmı yüksek hızlı demiryollarına entegre edilebilecek olan çok ciddi miktardaki bir konvansiyonel demiryolu hattı da halihazırda bulunmaktadır. Demiryolu ulaştırması aynı zamanda enerji etkin ve çevre dostudur. Yüksek hızlı demiryolları araç, altyapı ve tren gibi unsurlar bakımından kayda değer bir gelişim kat etmiş olduğundan günümüzde daha çok ağın stratejik gelişimi ve hizmet parametreleri gibi unsurlara eğilinmektedir. Bu çalışma kapsamında yüksek hızlı demiryollarının yatırım maliyetleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Japonya ana örnek olarak ele alındıktan sonra Birleşik Krallık ve Almanya’da bu sistemdeki mevcut durum detaylı olarak incelenmiş ve çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda küresel derlemeler dâhilinde sonuçlar ortaya konmuştur

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152288

DOI

10.24012/dumf.450985

Share

COinS