•  
  •  
 

Article Title

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Ekserji Analizi: Binaların Isıtma Sistemlerine Yönelik Bir Uygulama

Abstract

Sürdürülebilirliğin temel yaklaşımında, günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasında gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da düşünülmesi esas alınır. Sürdürülebilirlik günümüzde farklı uygulama alanları bulduğu gibi, toplumsal olarak da kabul gören bir kavram haline gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, kırk yılı aşkın bir geçmişe dayansa da günümüzde daha çok sürdürülebilir kalkınma olarak ele alınır. Sürdürülebilir enerji uygulamaları kapsamında ele alınan hususlarından biri de ekserji kavramıdır. Bu kavram özellikle enerjiye dayalı hizmetlerin (ısıtma, aydınlatma vb.) sağlanmasına yönelik uygulamalarda öne çıkmaktadır. Çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak, sürdürülebilirliğin önemli etmenleri vurgulanmıştır. Sürdürülebilirliğin geniş uygulama alanlarından biri olan sürdürülebilir enerji uygulamaları kapsamında, binaların ısıtma sistemlerine yönelik bir uygulama incelenmiştir. Ekserji analizi sonuçlarına gören düşük ekserji kaybıısıtıcı basamağına aittir. Bununla birlikte en yüksek Ekserji Verimi, Ekserjetik Sürdürülebilirlik Endeksi değerleri ısıtıcı basamağı için %94,8 ve 18,287 olarak bulunmuştur. En düşük atık ekserji oranı ve çevresel etki faktörü %5,2 ve 0,055 olarak hesaplanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152112

DOI

10.24012/dumf.628035

Share

COinS