•  
  •  
 

Article Title

Kireç oranındaki değişmenin erozyon korozyonuna etkisinin sonlu elemanlar analizi ile araştırılması

Abstract

Bu çalışmada sıvı akışkanın içindeki kireç oranının korozyona etkisi bilgisayar destekli akış analizleri kullanılarak belirlenmesi yöntemi uygulanmıştır. Kireç konsantrasyonundaki değişimin, yuvarlatılmış bir dirsek borudaki erozyon korozyonuna etkisini görebilmek hedeflenmiştir. Petro-kimya endüstrisinde kullanılan borular farklı türde akışkanları bir yerden bir yere taşımakla görevlidirler. Bir dirsek boru tasarımı göz önüne alınarak 3 boyutlu çalışmalar için SolidWorks programı kullanılmıştır. Boru içi akış analizleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı Ansys Fluent kullanılarak sonlu hacim metoduna dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, 3 farklı kireç partikül oranı seçilmiştir. Analiz sonunda, farklı kireç oranlarında borularda oluşan erozyon miktarları elde edilmiştir. Kireç oranı arttıkça, dirsek borulardaki korozyon oranında artış görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152073

DOI

10.24012/dumf.566711

Share

COinS