•  
  •  
 

Article Title

WC-Ni sert dolgu alaşımının kuru ve NaCl çözelti ortamlarındaki aşınma performansı

Abstract

Nikel esaslı matris malzemesi içerisinde homojene yakın bir şekilde dağılmış tungsten karbür (WC) parçacıkları ile üretilen sert dolgu kaplamaları, sertlik, aşınma direnci ve korozyonun mükemmel kombinasyonunu sunmaktadır. Bu çalışmada plazma ark kaynağı ile nikel esaslı matris malzemesine küresel WC partikülleri ilave edilerek sert dolgu kaplama üretimi gerçekleştirilmiştir ve aşınma ortamının aşınma miktarına etkisi araştırılmıştır. Kaplamanın genel sertliği makro Vickers (HV10) metodu ile ölçülmüştür. Ayrıca, WC partiküllerinin ve matris/karbür ötektiğinin sertliği HV3 metodu ile belirlenmiştir. Kaplamanın “ball-on-disc” aşınma testleri hem kuru ortamda hem de ağırlıkça %5 NaCl sulu çözeltisi içerisinde, 10 N yük altında ve oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Karşı eleman olarak 6 mm çapında alümina bilye kullanılmıştır. Kayma hızı ve mesafesi sırasıyla 3 cm/s ve 2000 m olarak ayarlanmıştır. Her 500 metrede bir profilometre ile aşınma izinin topoğrafyası çıkarılmıştır ve hacimsel malzeme kaybı hesaplanmıştır. Artan kayma mesafesi ile malzeme kaybı artmıştır. Çözelti ortamındaki aşınma testinde gerçekleşen hacimsel malzeme kaybının kuru ortama göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çözeltide yapılan aşınma testinde, sadece aşınmanın mekanik etkisi ile değil aynı zamanda korozyon sebebiyle de malzeme kaybı meydana geldiği görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152052

DOI

10.24012/dumf.529261

Share

COinS