•  
  •  
 

Volume 11, Issue 2 (2020)

Research Articles

Link

Çok duvarlı karbon nanotüp katkılı poliamit 6 polimerinin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Gözde Kuş, Murat Koyunbakan, S. Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Volkan Eskizeybek, and Abdurrahman Genç

Link

Toz Üretim Süreçlerinin Yağlamalı Yataklar Üzerine Etkisi
Levent Urtekin, Rahmi Ünal, and Özer Aydın

Link

Yüksek Fırın Cürufu İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Dayanım Özelliklerine Etkisi
Hasan Eker, Ataç Başçetin, Serkan Tüylü, and Deniz Adıgüzel

Review Article