•  
  •  
 

Article Title

Çevrimiçi sosyal medyada sahte haber tespiti

Abstract

Son yıllarda, sosyal medyadan haber almak, bilginin hızlı bir şekilde yayılması, ucuz maliyet ve kolay erişim nedeniyle giderek daha popüler hale gelmiştir. Sosyal medyanın dünyadaki insanlar için temel bilgi kaynaklarından biri haline gelmesi toplum, kültür ve iş dünyası üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir. Sosyal medyadaki haberlerin kalitesi geleneksel haber kaynaklarından daha düşüktür ve sosyal medya sahte haber yaymak için çok uygundur. Sahte haberlerin insanlar ve toplum üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, sahte haberlerin tespiti dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, sahte haberleri tespit etmek için iki aşamalı bir model önerilmiştir. İlk adımda, yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilere dönüştürmek için sahte haberler içeren verilere bir dizi ön işlem uygulanmıştır. Bir sonraki adımda, yapılandırılmış sahte haber veri setine on denetimli yapay zekâ algoritması uygulanmıştır. Önerilen model dört farklı eğitim - test bölümlemesi ile incelenmiştir. Erişime açık veri seti üzerinde; Naive Bayes, JRip, J48, Rastgele Orman, Stokastik Gradyan İnişi, Yerel Ağırlıklı Öğrenme, Naive Bayes ile Karar Ağacı, Yerine Koyarak Öğrenme, Regresyon ile Sınıflandırma denetimli yapay zekâ algoritmaları test edilmiş ve bu algoritmalar üç değerlendirme ölçütüne bağlı olarak karşılaştırılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1023416

DOI

10.24012/dumf.629368

Share

COinS