•  
  •  
 

Article Title

Baraj Yapımında Atık Malzemelerin Kullanımı: Kadıköy Göleti Örneği

Abstract

Çevre; tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları doğal ortam olarak tanımlanmaktadır. Artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarımız neticesinde doğal kaynaklarımız hızla azalmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma olgusu; doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımlarını da kapsayan sürdürülebilir çevre politikasıyla sağlanabilir. Bu doğrultuda ortaya çıkan atık yönetimi, sürdürülebilir çevre politikasının ilk adımını oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak da ortaya çıkan atık malzemelerin geri dönüştürülmesi suretiyle yapı malzemesi olarak kullanılması için yeni tasarım modelleri ve teknolojiler geliştirilmiştir. İnşaat sektöründe en büyük maliyet kalemi olarak görülen yapı malzeme bedeli böylelikle hem düşürülmüş hem de kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıyla daha sürdürülebilir bir inşaat sektörüne geçiş sağlanabilecektir. Ülkemizde hidrolik yapılar perspektifiyle (baraj, gölet, sulama tesisleri…) bakıldığında, özellikle miktar olarak fazla kullanılan dolgu malzemelerinde atık/artık malzemelerin kullanılmasını sağlayabilecek altyapı mevcuttur. Bu çalışmada, Muğla İlinin Yatağan İlesinde yapımı devam eden Kadıköy Gölet’inde dolgu malzemesi olarak kullanılacak kaya ve kaya ufağı için bölgede yoğun olarak bulunan mermer ocaklarının pasa sahalarının kullanılabilirliği kalite kontrol kriterleri de esas alınarak irdelenecektir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024933

DOI

10.24012/dumf.676017

Share

COinS