•  
  •  
 

Article Title

Tasarım Spektral İvme Katsayılarının DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine Göre Karşılaştırması

Authors

Ali BozerFollow

Abstract

Yapılara etkiyen deprem yüklerinin hesaplanmasında temel teşkil eden deprem tehlike haritaları, sismik tehlike hesapları ile ilgili yöntemlerindeki, deprem kaynaklarıyla ilgili veri tabanlarındaki ve yer hareketi tahmin denklemleri konularındaki gelişmeler neticesinde 1945 yılından günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu gelişmelere paralel olarak güncellenen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği uyarınca hesaplanan kısa periyot ve 1.0 sn periyot bölgelerindeki spektral değerler bir önceki Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada her iki yönetmeliğe ait hesap adımları ve 81 il merkezinde elde edilen spektral değerler detaylı olarak karşılaştırılmış, hesaplanan veriler Türkiye haritasında işlenerek görsel olarak sunulmuştur. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre hesaplanan tasarım spektral değerleri özellikle zayıf zeminlerde, yürürlükte olmayan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanan değerlere kıyasla birçok il merkezimizde artış göstermiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024876

DOI

10.24012/dumf.559965

Share

COinS