•  
  •  
 

Article Title

Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemlerinin (KOHİTS) Performans Ölçümlerinde Kullanılabilecek Bir Ölçüm Metodunun Önerilmesi

Abstract

Sürücülerin şehiriçi ve şehirlerarası yollarda yüksek hızlarda hareket etmeleri ölümle ya da yaralanmalar ile sonuçlanan çok sayıda trafik kazasına sebep olmaktadır. Gözlemlenen bu olumsuz durum, ulaştırma alanında çalışan araştırmacıları, yetkilileri ve plancıları sürücülerin trafikte aşırı hızlı hareket etmelerini önleme üzerine yeni çözüm önerileri geliştirme konusunda motive etmiştir. Dünya genelinde son yollarda araçların aşırı hızlı hareket etmelerini sınırlandırmak amacıyla anlık ve ortalama hız ölçümü yapabilen farklı radar ve ölçüm sistemleri geliştirilmiştir. Türkiye’de ise son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) verilen önemin artması ile birlikte, aşırı hızların gözlemlendiği koridorlarda ortalama hızların tespit edilmesine ve araç hızlarının kontrol edilmesi amacıyla Koridor Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri (KOHİTS) uygulamasına geçilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, KOHİTS’lerin performans ölçümlerinin nasıl yapılacağı konusunda her türlü işlem adımları ile ölçüm yöntemlerini içeren ve içerisinde 3 farklı ortalama hız ölçüm tekniğini (Test aracı, Kronometre ve GPS özellikli araç içi kamera) barındıran bir performans ölçüm metodu önerilmiştir. Çalışma kapsamında, belirlenen tüm işlem adımları hakkında detaylı bilgi verebilmek amacıyla seçilen 2 pilot kentteki (Gölbaşı/Adıyaman ve Toprakkale/Osmaniye) toplam 12 farklı KOHİTS’in işletmeye açılmadan önceki performans ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümlerden, incelenen 12 farklı koridorda sistem yazılımının ölçtüğü ortalama hızlar ile önerilen 3 farklı ölçüm tekniği kullanılarak yapılan ortalama hız ölçümleri arasındaki farkın yetkililer tarafından önerilen 70 km/sa’ye kadar ± 3 km/s, 70 km/s üzerinde ±%3 sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışma kapsamında önerilen ve içerisinde uzunluk ölçümü, ortalama hız ölçümleri ve diğer bazı ölçüm adımlarını içeren bu yeni metodun, KOHİTS’lerin performans ölçümlerinde etkin bir şekilde kullanılabileceği sonucunu ortaya koymuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024868

DOI

10.24012/dumf.544530

Share

COinS