•  
  •  
 

Article Title

Şev yakınına oturan yüzeysel temellerin taşıma kapasitesinin sayısal analizi

Abstract

Çalışmada, kum şevlerin yakınına oturan yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasitesi davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla, bir prototip model oluşturulmuş ve farklı koşullar için sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm yapan PLAXIS bilgisayar programı kullanılmıştır. Analizlerde, şev açısı, kumun sıkılık derecesi, temel genişliği ve temelin şev tepesine olan mesafesi parametrelerinin, yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasitesi davranışına etkileri incelenmiştir. Analizlerde, Mohr-Coulomb malzeme modeli kullanılmış ve şev modelinde farklı şev açıları ve sıkılık durumları için şev stabilite analizleri gerçekleştirilerek güvenlik sayıları elde edilmiştir. Analizler sonunda elde edilen sonuçlara göre, şev yakınına oturan yüzeysel şerit temellerin taşıma kapasitesi, şev açısının artmasına bağlı olarak azalmakta, kumun sıkılık derecesi, temel genişliği ve temelin şev tepesine olan mesafesinin artmasına bağlı olarak ise artış göstermektedir. Şev için elde edilen güvenlik sayıları şev açısının artmasına bağlı olarak azalmakta ve kumun sıkılık derecesinin artmasına bağlı olarak artmaktadır. Analizler sonucunda, ele alınan modeller için göçme mekanizmaları incelenmiş ve düz yüzeyli zemin durumunda temelin hemen altında yaklaşık simetrik bir deplasman dağılımı oluşurken, şevli durumda deplasman dağılımının asimetrik ve şev yüzeyinde oluştuğu, şev tepesinden uzaklaştıkça göçme mekanizması üzerindeki şev etkisinin azaldığı görülmüştür. Teorik çözümler ile elde edilemeyen deplasman ve gerilme davranışının sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilebiliyor olması göçme mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına olanak vermektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024837

DOI

10.24012/dumf.540636

Share

COinS