•  
  •  
 

Article Title

Farklı Kür Koşullarının Reaktif Pudra Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Abstract

Bu çalışmada reaktif pudra betonlarında (RPB) otoklav yöntemine alternatif olarak sıcak suyla kür yönteminin geliştirilmesi ve bu kür yönteminin RPB betonun mekanik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu nedenle çalışmamızda otoklav ile birlikte farklı sıcaklıklarda yani 50, 70, 90 °C derece sıcaklıklarda su kürü de uygulanmıştır. 90°C sıcaklıkta su ile kürü yapılan lifli ve lifsiz numuneler için elde edilen basınç mukavemetleri sırası ile 153.18 ve 134.01 MPa olmuştur. Bu değerler otoklav kürü koşullarında elde edilen basınç mukavemetleri ile kıyaslanırlarsa oranları sırası ile 0.917 ve 0.912 olmuştur. Oranın bu kadar yüksek olması ve kür aşamasındaki maliyeti düşürdüğü de göz önünde bulundurulursa yüksek sıcaklıktaki su kürü yönteminin, otoklav kür yöntemine alternatif olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024825

DOI

10.24012/dumf.537454

Share

COinS