•  
  •  
 

Article Title

Madencilikte Politik Risk Değerlendirmesi

Abstract

Ekonomi sektörleri arasında hammadde temini anlamında birincil sektörde konumlanan madencilik sektörü diğer sektörlerden önemli farklılıklar barındırır. Bu farklılıklardan en önemlileri arasında, maden ocaklarının maden yataklarının bulunduğu yerde açılması ile uzun ömürlü işletmeler olmaları ve üretime geçmeden önceki hazırlık aşamalarının uzun yıllar alması bulunmaktadır. Bu özellikler, maden işletmelerinin konuşlandığı coğrafyadaki politik yapılardan ve olaylardan etki derecelerini artırmaktadır. Politik belirsizlikler ve buna bağlı politik risk, madenciliği diğer sektörlerdeki işletmelerden çok daha fazla ilgilendirmektedir. Bu çalışmada politik risk, sosyal hayat, bürokrasi, iş hayatı ve madencilik olarak dört ayrı kategoride incelenmiş ve madencilikte öne çıkan bazı ülkeler ile yeryüzünün farklı bölgelerinden madencilikle ilgili ülkelerin risk değerlendirmesi yapılarak, uluslararası madencilik yatırımcılarına, yatırım kararı vermeden önce kullanabilecekleri bir risk veri kümesi sunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024646

DOI

10.24012/dumf.665140

Share

COinS