•  
  •  
 

Article Title

Döner Vinçlerde Modelleme Ve Dinamik Faktör Analizi

Abstract

Döner vinçlerin yapısal analizlerinde dinamik etkiler, statik yaklaşımla hesaplara katılmaktadır. Buna göre ivmelenmelerden kaynaklanan tüm yük artışları, tek bir dinamik faktöre indirgenmektedir. Bu dinamik faktör statik yükle çarpılarak, dinamik etkiler hesaplara katılmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak dinamik faktörün bilgisayar ortamında yapılacak analizlerle hesaplanmasında kullanılabilecek indirgenmiş bir model önerisinde bulunulmuştur. İkinci aşamada ise döner vinçlerin tasarım parametrelerinin dinamik faktör üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçlar için dört serbestlik dereceli bir döner vinç modellenmiştir (Şekil 2). Modele giriş olarak, döndürme momenti, Mz ve yük kaldırma kuvveti, Fz etki ettirilmiştir. Benzetim çalışmaları bazı parametrelerin değiştirilmesiyle yirmi sekiz farklı durum için tekrarlanmıştır (Tablo 1). Buna göre döner vinç sisteminin dinamik faktörünün hangi değişkenler tarafından ne ölçüde etkilendiği gözlemlenmiştir (Tablo 2). Sonuç olarak, döner vincin yatay hareketlerinden kaynaklanan ivmelenmelerin düşey hareketin ivmesi üzerinde etkisinin ihmal edilebilir mertebelerde olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre, döner vinçlerin statik analizlerinde kullanılmakta olan dinamik faktörün hesaplanmasında, karmaşık modeller hazırlamak yerine, bu değişkenlerin hesaba katılmasına gerek olmayan daha basit bir model ile çalışmak yeterlidir. Bu basit model kullanılarak farklı hız ve ivme değerleri için dinamik faktörün doğru bir şekilde hesaplanabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca döner vinçlerin farklı tasarım değerleri için de dinamik faktörün değişmediği gözlemlenmiştir (Tablo 3).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024606

DOI

10.24012/dumf.616190

Share

COinS