•  
  •  
 

Article Title

KETP kompozitlerin delinmesinde delme parametrelerinin çekme kuvvetine etkisinin varyans analizi ile incelenmesi

Abstract

Karbon elyaf takviyeli plastik (KETP) kompozitlerin kullanım alanlarının artmasıyla birlikte araştırmacıların bu malzemelere olan ilgisi artmaya başlamıştır. Artan bu ilgi KETP kompozitlerin talaşlı işlenmesi problemini de beraberinde getirmiştir. KETP kompozitlerin talaşlı işlenmesinde kullanılan en yaygın işleme yöntemi delme işlemidir. Ancak KETP kompozitlerin delme işlemlerinde deformasyon, kötü yüzey kalitesi, matris yanması gibi bazı problemler meydana gelmektedir. Bu problemler KETP kompozitlerin daha çabuk hasara uğramasına ya da atıl duruma gelmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, 0/90 elyaf yönlendirme açısına sahip KETP kompozitlerin delinmesinde takım tipi, ilerleme oranı ve iş mili devri gibi delme parametrelerinin KETP kompozitlerin çekme kuvveti üzerine etkileri incelenmiştir. İlk aşamada KETP kompozitler; 140° uç açısına sahip WC (Sert Karbür), 118° uç açısına sahip HSS (Yüksek Hız Çeliği) ve Ağaç (Brad Spur) kesici takımlarıyla 1000, 3000 ve 5000 dev/dk iş mili devirlerinde ve 0.05, 0.10 ve 0.15 mm/dev ilerleme oranlarında delinmiştir. İkinci aşamada takım uç geometrisinin ve malzemesinin, ilerleme oranının ve iş mili devrinin; KETP kompozitlerin kesme kuvveti, deformasyon faktörü, yüzey pürüzlülüğü ve çekme kuvveti üzerine etkileri incelenmiştir. Bu etkileri sayısal olarak tanımlamak için de varyans (Anova) analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, KETP kompozitlerin delinmesinde kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü, deformasyon ve çekme kuvveti üzerinde en etkili parametrenin takım tipi olduğu görülmüştür. KETP kompozitlerin delinmesinde optimum parametrelerin WC takım tipi, 0.05 mm/dev ilerleme oranı ve 5000 dev/dk iş mili devri olduğu ve optimum delme parametrelerinde delinmesi durumunda çekme kuvvetinin %19 oranında daha yüksek elde edildiği tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024277

DOI

10.24012/dumf.500525

Share

COinS