•  
  •  
 

Article Title

5.8 GHz adaptif güç yükselteci tasarımı

Abstract

Bu çalışmada 5.8 GHz frekansı ile uyumlu adaptif Güç Yükselteç (GY) sistem tasarımı yapılmıştır. Sistem, GY, mikrodenetleyicili besleme (VDC) kontrol ünitesi, güç dedektörleri ve yönsel kuplörlerden oluşmaktadır. Çalışmada tasarımı yapılan sistem ile GY giriş gücü (Pgiriş) ve çıkış gücü (Pçıkış) anlık olarak okunmakta, değişen RF Pgiriş ve Pçıkış değerlerine göre GY’yi besleyecek VDC gerilimleri üretilmektedir. Adaptif sistem tasarımı, donanımsal tasarım ve yazılımsal tasarım olarak iki temel kısma ayrılmıştır. Sistem donanım alt yapısı, iki adet yönlü kuplör, iki adet RF güç dedektörü, R/2R sayısal analog dönüştürücü devresi, gerilim izleyici devresi, akım sensörü ve analog sayısal dönüştürücü devrelerinden meydana gelmektedir. Sistem yazılım alt yapısını oluşturan mikrodenetleyici ile sisteme adaptiflik özelliği kazandırılmıştır. Çalışmada GY’ye adaptiflik özelliği kazandıran tüm sistem elemanları ayrı ayrı tasarlanmıştır. Sistem yazılımının mikrodenetleyici ile yapılması maliyeti azaltmıştır. GY’ye adaptiflik özelliği kazandırmaktaki amaç, GY doğrusallık ve verim performansını kararlı hale getirmektir. Bu sebeple, çalışmada birisi 5 dB diğeri 10 dB olmak üzere farklı iki kazanç (G) değeri seçilmiştir. GY girişine gelmesi olası tüm Pgiriş değerleri için, GY G’sini seçilen değerlerde sabit tutacak VDC gerilimleri tasarlanan adaptif sistem tarafından üretilmektedir. GY G’sinin sabit tutulmasındaki amaç, GY’nin sabit VDC beslemesi ile oluşabilecek G bozulmasını kompanze etmek ve GY için doğrusallık kriteri olan P1dB noktasını ötelemektir. Adaptif sistem ile GY için G kontrolü ile beraber verim kontrolü de yapılmakta ve GY veriminin belirli bir değerin altına düşmesi önlenmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1023222

DOI

10.24012/dumf.454270

Share

COinS