•  
  •  
 

Article Title

Yağlama durumunun DC01 çelik sac malzemenin artışlı şekillendirilmesine etkilerinin incelenmesi

Abstract

Çalışmada, DC01 çelik alaşımı sac malzemenin Artışlı Şekillendirme Yöntemi (AŞY) ile biçimlendirilmesinde yağlama elemanının performansını araştırmaya odaklanılmıştır. Bilindiği üzere AŞY’nde, işlemin ısı kaynağı sürtünmedir. Takım-sac malzeme temas alanı ile temas alanının sabit kaldığı durumlarda devir sayısı sürtünme ısısını kontrol etmektedir. Yağlama elemanlarının AŞY ile biçimlendirilen ürünün kalitesine etkisini açıklamak için çalışmada ayrıca bahsi geçen iki parametrenin de ürün kalitesine etkileri incelenmiştir. Çalışmada, dört farklı duvar açısına sahip kesik koni formu AŞY ile işlenmiş ve devir sayısı, takım çapı ve yağlama elemanı deney değişkeni olarak belirlenmiştir. % incelme miktarı ve geometrik tamlık performans ölçütü olarak belirlenmiştir. Üretilen parçaların CAD verilerinin elde edilebilmesi için 3D lazer tarama yöntemi kullanılmış ve veriler üzerinde ürünlerin duvar açıları ve kalınlıkları ölçülmüştür. Hedef geometrinin duvar açısı ile ürünün duvar açısı arasındaki fark geometrik tamlık, sac malzemenin ilk ve son kalınlıkları arasındaki fark ise % incelme miktarı olarak tanımlanmıştır. Deneyler sonuçları, işlem sıcaklığının düşük olduğu şartlarda yağlama özelliği daha iyi olan yağlama elemanının hem % incelme hem de geometrik tamlık bakımından daha başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1024266

DOI

10.24012/dumf.489798

Share

COinS