•  
  •  
 

Article Title

Meme Kanseri Tümörlerinin Radar Tabanlı Mikrodalga Tekniği ile Görüntülenmesinde Bant Genişliğinin Çözünürlüğe Etkisinin İncelenmesi

Abstract

Meme kanseri tümörlerinin erken evrede görüntülenmesinde kullanılan mevcut görüntüleme tekniklerinin bazı dezavantajları, radar tabanlı mikrodalga görüntüleme yönteminin güçlü bir alternatif olarak doğmasını sağlamıştır. Bu yöntemde, verici antenden gönderilen Gauss darbe sinyali memeye nüfuz etmekte ve geri saçılan sinyaller alıcı anten tarafından kaydedilmektedir. Kaydedilen bu sinyaller, çeşitli sinyal işleme aşamalarından geçirildikten sonra görüntüye dönüştürülmektedir. Görüntünün çözünürlüğünü belirleyen en önemli faktörlerden biri de antenin bant genişliğidir. Bant genişliği, verici anten tarafından gönderilen Gauss darbe sinyalinin süresini belirlemektedir. Bant genişliği arttıkça Gauss darbe sinyali kısalmakta, bant genişliği azaldıkça darbe sinyali uzamaktadır. Bu çalışmada 3-11 GHz arasında farklı bant genişliği kombinasyonlarının tümör görüntüsünün çözünürlüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 3-5 GHz, 5-7 GHz, 7-9 GHz, 9-11 GHz, 3-7 GHz, 7-11 GHz ve 3-11 GHz frekans aralığında farklı Gauss darbe sinyalleri ile görüntüleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, en yüksek görüntü çözünürlüğünün, en yüksek bant aralığı olan 3-11 GHz aralığında elde edildiği görülmüştür

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1023588

DOI

10.24012/dumf.687422

Share

COinS