•  
  •  
 

Article Title

Farklı Evrişimsel Sinir Ağı Mimarilerinin Yüz İfade Analizi Alanındaki Başarımlarının İncelenmesi

Abstract

Evrişimsel Sinir ağları (ESA), son yıllarda birçok çalışma tarafından özellik çıkarıcı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. El ile çıkarılan farklı özellik çıkarma algoritmalarının aksine, etkileşim gerektirmeden otomatik olarak özellik çıkaran ESA’ların yardımıyla, birçok problem ve çalışma alanındaki başarımlar daha ileriye taşınmıştır. Bu çalışmada, farklı mimari özelliklere sahip olan ESA’ların yüz ifade analizi üzerindeki başarımları incelenmiştir. Öncelikle farklı ESA mimarileri tanıtılmış ve bu mimarilerin birbirlerinden farklılaştıkları kısımlar açıklanmıştır. FER2013 veri seti kullanılarak bütün ağ mimarileri üzerinde gerçekleştirilen eğitim ve doğrulama işlemleri sonucunda her bir mimariye ait başarım ve kayıp grafikleri sunulmuştur. Son olarak farklı mimarilerin yüz ifade analizi üzerindeki başarımlarının sebepleri tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1023494

DOI

10.24012/dumf.679793

Share

COinS