•  
  •  
 

Article Title

Rsa algoritmasının şifreleme hızını arttıran algoritmalar ve performansları

Abstract

Gelişen teknoloji sayesinde ağda dolaşan veri miktarı her geçen gün biraz daha artmakta ve bu artış da verilerin korunması problemini beraberinde getirmektedir. İletişimde verilerin güvenliğinin sağlanması, doğru adrese iletilip iletilmediğinin anlaşılması için şifreleme ve dijital imza denilen çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, simetrik ve asimetrik şifreleme olarak ikiye ayrılan bu şifreleme yöntemlerinden asimetrik şifreleme yöntemi ele alınmıştır. Asimetrik şifreleme algoritmaları arasında en yaygın olarak kullanılan RSA(Rivest, Shamir, Adelman) algoritması incelenmiştir. RSA algoritması kullanılarak veriler şifrelenirken birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden en önemlisi hız problemidir. Çünkü RSA algoritmasında şifreleme ve deşifreleme (şifre çözme) işlemleri için kullanılan matematiksel işlemlerin yoğun olması ve güvenliği arttırmak adına çok büyük asal sayılar kullanılması sebebiyle verilerin şifrelenmesi ve şifrelerin çözülmesi daha yavaş gerçekleşmektedir. Bundan dolayı RSA algoritmasının şifreleme ve şifre çözme hızını arttırmak için çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile RSA algoritması kullanılarak yapılan şifreleme işlemlerinde karşılaşılan hız problemi ele alındı. RSA algoritmasının hızını arttıran bazı algoritmalar java programlama dili kullanılarak uygulaması yapıldı. Bu algoritmaların şifreleme işlemi yapılırken çalışma performansları ölçülüp, RSA’nın hızını arttırmadaki etkileri karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda RSA şifreleme algoritmasında kullanılan p ve q asal sayılarının boyutları 256 bit, 512 bit, 1024 bit ve 2048 bit şeklinde farklı uzunluklarda alınarak şifreleme hızına olan etkileri irdelenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818246

DOI

10.24012/dumf.559789

Share

COinS